Onnistuneen hoidon edellytykset

Useimpien turvotuksen hoidossa kompressioterapia on terapian kulmakivi ja tärkein hoito. Sen vaikutus hoitotulokseen voi olla jopa 80–90 %. Siksi on ensiarvoisen tärkeää, että hoidettava ymmärtää sen tarkoituksen ja motivoituu sen päivittäiseen toteuttamiseen. Toinen tärkeä asia on terapian tarpeeksi tiivis toteuttaminen. Hyvä hoitotulos edellyttää hoitoa useamman kerran viikossa niin, että hoidettava on mahdollisimman vähän aikaa ilman kompressiota. Hyvä hoitotulos on myös aina terapeutin ja hoidettavan yhteistyön tulos.


Hyvinvointialueet saattavat edellyttää tiivistä hoitosarjaa ja kompression toteuttamista sidoksin, jotta terapia suostutaan korvaamaan.


Jos turvotus on ongelmana, kannattaa rohkeasti ottaa yhteyttä turvotuksen hoidon ammattilaiseen eli lymfaterapeuttiin ja kysyä neuvoa. Eri paikkakunnilla toimivien LyKo-terapeuttien yhteystiedot löytyvät ”Lymfaterapeutit”-kohdasta.