Lymfaterapian korvattavuus

Lymfaterapian korvattavuus voi vaihdella eri hyvinvointialueiden välillä. Maksusitoumusten ja palveluseteleiden saatavuudesta omalla alueellaan kannattaa tiedustella omalta alueeltaan esim. lääkäriltä tai lymfaterapeutilta. Palveluseteleiden kohdalla hoidettavalle lankeaa maksettavaksi hoitokerran todellisen hinnan ja palvelusetelin arvon välinen erotus.

Kroonisten turvotusten hoitoon olennaisena osana liittyvien lääkinnällisten kompressiotuotteiden kuten kompressiohihojen, -hanskojen ja sukkien hankkimiseen on samoin mahdollista saada maksusitoumus. Ne voidaan korvata myös muiden kroonisten turvotusten kohdalla, esimerkkinä laskimoperäisen säärihaavan ja neurologisista sairauksista johtuvan lihastoiminnan puutteen kohdalla. Korvattavien tuotteiden vuosittainen kappalemäärä riippuu arvioidusta tuotteiden tarpeesta, mutta myös tässä korvattavuus on aluekohtaista.