Suomen Lymfahoito ry.

Suomen Lymfahoito ry, Lymfterapi i Finland rf on perustettu vuonna 1990, kun saksalaisen Földi-koulun Suomessa kouluttamat lymfaterapeutit kokivat tarpeen omalle yhdistykselle. Nykyään jäseniä on runsaat 300. Useimmat jäsenemme ovat pohjakoulutukseltaan fysioterapeutteja, mutta joukossa on myös esimerkiksi sairaanhoitajia, kuntohoitajia, jalkaterapeutteja ja hierojia.

Yhdistys ja sen jäsenet perustavat työnsä Lymfahoidon Kokonaisuus eli LyKo-terapialle. LyKo-terapia on yksi lymfaterapian eli turvotuksen hoidon suuntauksista. Saksassa terapiaa kutsutaan nimellä Komplexe Physikalische Entstauungstherapie (KPE), englanninkielisissä maissa nimellä Complex Decongestive Therapy/Physiotherapy (CDT/CDP). 

LyKo-koulutus on Suomessa hyväksytty ja tunnettu koulutus ja LyKo-terapeutit voivatkin hoitaa esim. hyvinvointialueiden palveluseteleillä
tulevia asiakkaita. LyKo-koulutus täyttää kansainvälisesti hyväksytyt lymfaterapiakoulutuksen kriteerit. SLH ry on ollut Suomen Fysioterapeuttien erikoisalayhdistys vuodesta 1996 lähtien.
Yhdistys teki alkuun yhteistyötä saksalaisen lymfaterapiakoulun kanssa lymfaterapeuttien kouluttamiseksi Suomessa. Vuodesta 2000 SLH ry on järjestänyt lymfaterapeutin peruskoulutusta yhdessä suomalaisen lymfaterapian opettajan kanssa. Yhdistys järjestää myös kertaus- ja
täydennyskoulutusta lymfaterapeuteille. Suomen Lymfahoito ry järjestää täydennyskoulutuksia jäsenilleen aina uusimpaan tietoon nojaten.

SLH ry tekee töitä tehdäkseen lymfaterapian kokonaisuudesta paremmin tunnetun niin turvotuksen hoitoa tarvitsevien kuin terveydenhuollon ammattilaisten piirissä. Suomen Lymfahoito ry on ollut mukana tekemässä Finohtan raporttia* lymfaterapian vaikuttavuudesta
rintasyöpäpotilailla ja järjestämässä kahta Pohjoismaista Lymfologian kongressia, vuosina 2010 ja 2018. Niin raportin kuin molempien kongressien osalta SLH ry teki yhteistyötä Suomen Vodder-lymfaterapeutit ry:n kanssa.

*Anttila, H., Kärki, A., Rautakorpi, U-M. 2007. Lymfaturvotuksen fysioterapia rintasyöpäpotilailla. Vaikuttavuus, käytännöt ja kustannukset. Finohtan raportti 2007;30. Stakes.