Etusivu

Tervetuloa Suomen Lymfahoito ry:n sivuille!

 

Suomen Lymfahoito ry, Lymfterapi i Finland rf:n perustivat mm. ensimmäiset saksalaisen Földi-koulun Suomessa kouluttamat lymfaterapeutit v. 1990. Tällä hetkellä jäseniä on runsaat 400. Useimmat ovat peruskoulutukseltaan fysioterapeutteja, mutta joukossa on myös esimerkiksi sairaanhoitajia, kuntohoitajia, toimintaterapeutteja, jalkaterapeutteja ja hierojia.

 

Terapia, jota yhdistys edustaa ja jota sen jäsenet käyttävät on nimeltään Lymfahoidon Kokonaisuus l. LYKO-terapia, joka on yksi lymfaterapian eli turvotuksen hoidon suuntaus. Saksassa terapiaa kutsutaan nimellä Komplexe Physikalische Entstauungstherapie (KPE), englanninkielisissä maissa nimellä Complex Decongestive Physiotherapy (CDP).

 

Tehtyään ensin yhteistyötä saksalaisen lymfakoulun kanssa SLH ry on vuodesta 2000 järjestänyt yhteistyössä suomalaisen lymfaterapian opettajansa kanssa LYKO-terapian peruskursseja sekä täydennys- ja kertauskoulutusta aiemmin valmistuneille lymfaterapeuteille. Yhdistys vastaa samalla tavalla myös lymfaterapeuttien koulutuksesta Ruotsissa, jossa järjestetään vuosittain yksi lymfaterapian peruskurssi  (Kombinerad Fysikalisk Ödemterapi, KFÖ). Lymfahoidon Kokonaisuus l. LYKO on Kelan hyväksymä koulutus ja se täyttää myös kansainväliset lymfaterapeutin koulutuksen kriteerit.

 

Suomen Lymfahoito ry pyrkii aktiivisesti päivittämään koulutuksiaan sekä lisäämään tietoutta turvotuksen hoidon sisällöstä, käytöstä ja mahdollisuuksista, niin sitä tarvitsevien ihmisten kuin terveydenhuoltoalan ammattilaistenkin piirissä. Yksi näkyvä osoitus tästä on aloite lymfaterapian vaikuttavuuden tutkimiseksi, jonka lopputuloksena valmistui Finohtan raportti nro 30, v. 2007; H. Anttila, A. Kärki, U-M Rautakorpi, ”Lymfaturvotuksen fysioterapia rintasyöpäpotilailla. Vaikuttavuus, käytännöt ja kustannukset”. Raportin asiantuntijaryhmään kuului SLH ry:n lisäksi Suomen Vodder-Lymfaterapeutit ry:n ja Suomen Fysioterapeutit ry:n edustajia.  Vuonna 2010 SLH ry järjesti samoin yhdessä Suomen Vodder-lymfaterapeuttien kanssa Helsingissä IV Pohjoismaisen Lymfologian kongressin, johon osallistui 150 terapeuttia kaikista pohjoismaista.

 

Vuodesta 1996 SLH ry on ollut Suomen Fysioterapeuttien erikoisalayhdistys.