Lymfahoidon Kokonaisuus (LyKo) -terapian rakenne

Lymfaterapia mielletään usein virheellisesti pelkäksi manuaaliseksi lymfaterapiaksi. Se olisi kuitenkin hyvä suomentaa tarkoittamaan ”turvotuksen hoitoa”, sillä siihen sisältyvät kaikki lymfaterapeutin suorittamat turvotusta vähentävät toimenpiteet. Useimmissa tapauksissa kompressioterapia on hoidon kulmakivi ja sen tärkein osa-alue.

Lymfaturvotusta hoidettaessa terapia on kaksivaiheinen. Muusta fysioterapiasta poiketen lymfaterapiaa annetaan aluksi päivittäin, myöhemminkin mielellään kolme kertaa viikossa.

 

Terapian I vaiheen tarkoituksena on turvotuksen vähentäminen. Tuloksellisen terapian edellytys on kaikkien osa-alueiden tehokas toteutus.

  1. Manuaalinen lymfaterapia (ML) 3-5 päivänä viikossa.

  2. Kompressiosidonta välittömästi manuaalisen lymfaterapian jälkeen. Hoidettava pitää sidoksia vuorokauden ympäri seuraavaan hoitokertaan asti.

  3. Harjoittelu sekä ohjaus liikuntaan ja asentohoitoon. Pumppaava, rytminen lihastyö yhdessä kompression kanssa tehostaa imusuoniston toimintaa.

  4. Ihonhoito, toisin sanoen turvonneen alueen infektioherkän ihon kunnosta huolehtiminen myös ennaltaehkäisevästi.

  5. Ohjaus itsehoitoon.

 

Manuaalinen lymfaterapia aktivoi imusuoniston omaa, aktiivista pumppaustoimintaa mutta siirtää turvotusta myös imusuoniston ulkopuolella, soluvälitilassa.

 

Kompressioterapia kohottaa kudospainetta ja vähentää näin nesteen ulossuodattumista verisuonikapillaareista, tehostaa lihas- ja nivelpumpputoimintaa sekä stimuloi tätä kautta sekä laskimoiden että imusuoniston toimintaa. Kompressio estää myös liikkeelle saadun nesteen takaisinvirtausta kudoksissa.

 

Harjoittelun ja liikunnan merkitys on suuri. Aktiivinen lihastyö edistää nesteen virtausta niin kudoksen soluvälitilassa kuin veri- ja imusuonistossa. Se helpottaa myös kudokseen suodattuneen nestekuorman siirtymistä imusuoniston ulottuville ja sen sisään. Liikkuminen yhdessä kompressiosidoksen tai kompressiotuotteen kanssa on erityisen tehokasta ja lisää kummankin tehoa. Päinvastoin kuin aiemmin luultiin, tehokaskaan liikunta ei lisää turvotusta, vaan säännöllisesti toteutettuna vähentää sitä.

 

Ihonhoito auttaa ylläpitämään ihon suojatoimintaa ulkomaailmaa vastaan ja estää näin lymfaödeeman infektioiden kautta tapahtuvaa etenemistä. Tärkeää on niin ihon rasvaaminen kuin sen vahingoittumisen estäminen.

 

Terapian II vaihe

Optimaalisessa tapauksessa terapian I vaihe jatkuu, kunnes turvotus ei enää vähene. Tällöin hoidettavalle tilataan usein mittojen mukaan valmistettava lääkinnällinen kompressiotuote.

 

Terapian II vaihe alkaa, kun tilattu kompressiotuote saadaan käyttöön. II-vaiheen tarkoituksena on ylläpitää ja optimoida saavutettua hoitotulosta. Vastuu tästä on ennen kaikkea hoidettavalla itsellään. Terapeutin antama hoito ei jatku ylläpitovaiheen aikana.

 

Hoidettava käyttää saamaansa lääkinnällistä kompressiotuotetta (hiha, hanska, sukat, housut, liivit) päivittäin ja aktivoi ohjeiden mukaan myös lihaspumpputoimintaa. Tietyissä tapauksissa on perusteltua tehdä itselymffausta terapeutin antamien ohjeiden mukaan. Ihon kunnosta huolehtiminen ja muu turvotusta ennaltaehkäisevä toiminta ovat myös tärkeitä.

 

Lymfaterapian intensiivinen I-vaihe on syytä uusia, mikäli turvotus voimistuu tunnollisesta itsehoidosta huolimatta. Muutama hoitokerta, johon sisältyy kompressiosidonta, saattaa olla tarpeen myös ennen uuden kompressiotuotteen tilaamista.