Lymfaterapeutin peruskoulutus

Suomen Lymfahoito ry järjestää vuosittain yhteistyössä fysioterapeutti, lymfaterapian opettaja Tom Väisäsen kanssa terveydenhuollon ammattilaisille suunnattuja Lymfahoidon Kokonaisuus (LyKo) -peruskursseja. Koulutus on Suomessa maksajatahojen hyväksymä ja se täyttää kansainväliset standardit, minkä ansiosta kurssilta valmistuva voi työskennellä lymfaterapeuttina myös ulkomailla.

Maksajatahot edellyttävät lymfaterapeuteilta yleensä AMK tasoista pohjakoulutusta, kuten fysioterapeutin, toimintaterapeutin, jalkaterapeutin tai sairaanhoitajan tutkintoa. Lymfaterapeutteina työskentelee kuitenkin myös esimerkiksi hierojia ja jalkojenhoitajia, jotka tarjoavat lymfaterapiaa itse maksaville asiakkaille.

LyKo-koulutuksessa pyritään aina jakamaan viimeistä tietoa eri turvotusten hoidosta, niin teoriaopetuksessa kuin käytännön harjoittelussa. Perinteisen lymfaterapian lisäksi koulutuksessa tutustutaan myös sitä täydentäviin hoitomenetelmiin niin teoriassa kuin käytännössä.

Koulutuksen pituus on 24 päivää ja se toteutetaan neljässä jaksossa. Jaksojen välillä on muutaman viikon tauot, joiden aikana opiskelijalla on mahdollisuus soveltaa siihen asti oppimaansa käytännön työssä. Käytännön harjoittelu jaksojen välissä on vapaaehtoista, mutta opiskelua tukevaa ja siksi toivottavaa. Raportointivelvollisuutta ei ole. Ilmoittautuneille toimitetaan ennen kurssin alkua etukäteismateriaalia luettavaksi.

Kurssipäivien pituus on ruoka- ja kahvitauot poislaskettuna keskimäärin seitsemän tuntia. Kurssin kokonaistuntimääräksi muodostuu 165 h. Käytössä olevan 45 minuutin jaksotuksen mukaan opetustunteja voidaan tällöin laskea olevan 220. Ne jakautuvat seuraavasti:

  • 15 opetustuntia lääkärinluentoja (luennoitsija on saksalainen lymfologiaan erikoistunut lääkäri.
  • 189 opetustuntia käytäntöä ja sitä tukevaa teoriaopetusta.
  • 16 viimeistä opetustuntia käytetään kolmiosaiseen loppukokeeseen (kirjallinen teoriakoe, suullinen ja manuaalinen käytännön osuus sekä sidoskoe sisältäen ala- ja yläraajan täydellisen kompressiosidoksen).

Edellä kuvattu kurssikokonaisuus vastaa kahtatoista (12) opintopistettä.

Peruskoulutuksen lisäksi Suomen Lymfahoito ry järjestää jäsenilleen keskimäärin kaksi kertaa vuodessa kertaus- ja jatkokoulutuksia turvotuksen hoidon eri osa-alueilta.


Lymfaterapiakoulutus 2024

Tmi Tom Väisänen järjestää yhteistyössä
Suomen Lymfahoito ry, Lymfterapi i Finland rf:n kanssa


Lymfahoidon Kokonaisuus (LYKO) –koulutuksen Helsingissä

26.-31.8, 30.9.-5.10, 28.10.-2.11. ja 25.-30.11.2024

Lymfahoidon Kokonaisuus –koulutus on Suomen maksajatahojen hyväksymä ja kansainväliset kriteerit täyttävä lymfaterapeutin koulutus, joka antaa monipuolisen tietotaidon eri turvotusten hoitoon. Koulutus toteutetaan neljässä jaksossa, joiden yhteenlaskettu pituus on 24 päivää. Viimeinen jakso päättyy kolmiosaiseen loppukokeeseen. Myös omatoimista opiskelua sisältävä koulutus antaa yhteensä 12 opintopistettä.

I jakso:26.–31.8.Imusuoniston anatomia ja fysiologia, manuaalisen lymfaterapian peruskäsittelyt, kompressioterapian perusteet.
II jakso:30.9.–5.10.Kompressiosidonta, inflammaatioreaktion aiheuttama turvotus, laskimovajaatoiminta, sekundaarinen yläraajalymfaödeema, turvotusasiakkaan tutkiminen, lääkinnällisten kompressiotuotteiden valinta ja mittaus, kurssin lääketieteelliset luennot.
III jakso:28.10–2.11.Sekundaarinen alaraajalymfaödeema, fibroosin käsittely, primäärinen lymfaödeema, lipödeema ja sen manuaalinen käsittelytekniikka, rinnan ja genitaalialueen lymfaödeemat, perinteistä lymfaödeemaa tukevat hoitomuodot, lääkinnälliset kompressiotuotteet.
IV jakso25.–30.11.Kasvojen lymfaödeema, LYKO-terapia muissa taudinkuvissa, perinteistä lymfaödeemaa tukevat hoitomuodot, potilastapauksia ryhmätöinä, teorian ja käytännön kertausta, kolmiosainen loppukoe.
 

Kurssipaikka on Rela-hierojat, Kuortaneenkatu 7, 00520 Hki

Opettajat:
Tom Väisänen, ft, lymfaterapian opettaja
Dr.med. Kathrin Jung, Földi-klinikka, Hinterzarten, Saksa

Kurssikieli:
Teoria ja käytännön harjoitukset   - suomi
Lääketieteelliset luennot - saksa, josta tulkkaus ja PowerPoint-esitys monisteineen suomeksi.


Kurssimaksu: 
3490 € (sisältää oppimateriaalin, kompressiosidospaketin sekä alv:n)

Lisätietoja:
Tom Väisänen
050–3494 345
⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠tom.vaisanen@pp.inet.fi