Hoidon rakenne

 

 LYKO –terapian rakenne

 

Lymfahoidon Kokonaisuus on kaksivaiheinen terapia, joka intensiivisyytensä takia on vaativa niin asiakkaalle kuin myös terapeutille. Kompressioterapia on LYKO-terapian kulmakivi sen kummassakin hoitovaiheessa.

 

Terapian I vaiheen tarkoituksena on turvotuksen vähentäminen. Tuloksellisen terapian edellytys on kaikkien osa-alueiden tehokas toteutus.

 

  1. Manuaalinen lymfaterapia (ML) 3-5 päivänä viikossa.
  2. Kompressiosidonta välittömästi manuaalisen lymfaterapian jälkeen. Hoidettava pitää sidoksia vuorokauden ympäri seuraavaan hoitokertaan asti.
  3. Terapeuttinen harjoittelu sekä ohjaus liikuntaan ja asentohoitoon. Pumppaava, rytminen lihastyö yhdessä kompression kanssa tehostaa imusuoniston toimintaa.
  4. Ihonhoito, so. turvonneen alueen infektioherkän ihon kunnosta huolehtiminen myös ennaltaehkäisevästi.

 

Manuaalinen lymfaterapia aktivoi imusuoniston omaa, aktiivista pumppaustoimintaa (lymfa-angiomotoriikkaa), siirtää turvotusta soluvälitilassa ja stimuloi uusien imusuoni-yhteyksien syntymistä ja toimintaa ödeema-alueen ja terveiden kehonosien välillä. Kompressio kohottaa kudospainetta ja vähentää näin nesteen ulossuodattumista (ultrafiltraatiota ) verisuonikapillaareista, tehostaa lihas- ja nivelpumpputoimintaa sekä stimuloi tätä kautta sekä laskimoiden että imusuoniston toimintaa. Kompressio estää myös liikkeelle saadun nesteen takaisinvirtausta kudoksissa.

Terapeuttinen harjoittelu ja liikunta aktivoivat lihas- ja nivelpumpputoimintaa, tehokkaimmin yhdessä kompression kanssa.

Ihonhoito auttaa ylläpitämään ihon suojatoimintaa ulkomaailmaa vastaan ja estää näin lymfaödeeman infektioiden kautta tapahtuvaa etenemistä.

 

LYKO-terapiaa voidaan tarpeen mukaan täydentää käyttämällä erilaisia koneellisia tukihoitoja sekä lymfateippausta. Optimaalisessa tapauksessa terapian I vaihe jatkuu kunnes turvotus ei enää vähene. Tällöin asiakkaalle tilataan mittojen mukaan valmistettava lääkinnällinen kompressiohiha tai -sukka / sukkahousut. Terapian I vaiheessa kompressioterapia toteutetaan sidoksin, hiha tai sukka hankitaan vasta turvotuksen vähentämisen jälkeen. Hoitojen tiheys voidaan vähentää viidestä viikkokerrasta kolmeen vain silloin, kun asiakas voi pitää sidosta koko hoitokertojen välisen ajan eli 2-3 vrk. 

 

Terapian II vaiheen tarkoituksena on saavutetun hoitotuloksen säilyttäminen ja optimointi.

 

  1. Lääkinnällisen kompressiohihan tai –sukan päivittäinen käyttö.
  2. Terapeuttinen harjoittelu, liikunta ja asentohoito.
  3. Ihonhoito ja muu turvotusta ennaltaehkäisevä toiminta.
  4. Manuaalinen lymfaterapia tai LYKO-jakso tarpeen mukaan.

 

Koska lymfaödeema on krooninen sairaus, jatkuu terapian II vaihe läpi elämän. Parhaimmassa tapauksessa asiakas selviää pitkiä aikoja ilman hoitoja ennaltaehkäisevän itsehoidon ja tunnollisen kompressiohihan / -sukan käytön myötä. Turvotuksen pahentuessa LYKO:n I vaihe joudutaan uusimaan. Paras tulos saavutetaan, kun terapia käynnistetään heti turvotuksen alkuvaiheessa. Lymfaödeema kannattaa aina hoitaa, koska edetessään se johtaa mm. sekundaarisiin ihomuutoksiin ja alueellisen immuunipuolustuk-sen heikkenemiseen.

 

LYKO-terapian vaikuttavuus voidaan luotettavasti todeta ja dokumentoida mittaamalla turvonneen raajan ympärys. Oikein toteutettu terapia vähentää aina turvotusta tilastollisesti merkittävästi, parhaimmillaan yli 10 cm hoitosarjan aikana. Muita dokumentointikeinoja ovat raajan volyymin mittaus ja valokuvaus.