Lymfahoidon Kokonaisuus (LYKO) -koulutus

Aika: 23.8.-27.11.2021
Paikka: Helsinki

 

Vallitsevan koronatilanteen ja siitä johtuvien rajoitusten takia vuoden 2021 koulutus on siirretty alkavaksi elokuussa!

 

Tmi Tom Väisänen järjestää yhteistyössä

Suomen Lymfahoito ry, Lymfterapi i Finland rf:n kanssa

 

Lymfahoidon Kokonaisuus (LYKO) -koulutuksen

Helsingissä 23.-28.8, 20.-25.9, 25.-30.10. ja 22.-27.11.2021

 

Lymfahoidon Kokonaisuus –koulutus on Kelan hyväksymä ja kansainväliset kriteerit täyttävä lymfaterapeutin koulutus, joka antaa monipuolisen tietotaidon eri turvotusten hoitoon. Selkeä, muuhun fysioterapiaan nivoutuva ja koululääketieteeseen perustuva koulutussisältö. Koulutus toteutetaan neljässä lähiopetusjaksossa, joiden yhteenlaskettu pituus on 24 päivää. Viimeinen jakso päättyy kolmiosaiseen loppukokeeseen. Myöskin omatoimista opiskelua sisältävä koulutus antaa 12 opintopistettä. 

 

Huomaa! Tämä on vuoden 2021 ainoa Lymfahoidon Kokonaisuus –koulutus.

 

I jakso    23.-28.8.      Imusuoniston anatomia ja fysiologia, manuaalisen lymfaterapian peruskäsittelyt, kompressioterapian perusteet.

 

II jakso    20.-25.9.       Kompressiosidonta, inflammaatioreaktion aiheuttama turvotus, laskimovajaatoiminta, sekundaarinen yläraajalymfaödeema, turvotusasiakkaan tutkiminen, lääkinnällisten kompressiotuotteiden valinta ja mittaus, kurssin lääketieteelliset luennot.

 

III jakso    25.-30.10.      Sekundaarinen alaraajalymfaödeema, fibroosin käsitely, primäärinen lymfaödeema, lipödeema ja sen manuaalinen käsittelytekniikka, rinnan ja genitaalialueen lymfaödeemat, perinteistä lymfaterapiaa tukevat hoitomuodot, lääkinnälliset kompressiotuotteet.

 

IV jakso    22.-27.11.      Kasvojen lymfaödeema, LYKO-terapia muissa taudinkuvissa, perinteistä lymfaterapiaa tukevat hoitomuodot, potilastapauksia ryhmätyönä, teorian ja käytännön kertausta, kolmiosainen loppukoe.

 

Kurssipaikka:   Hierojakoulu Relaxi, Kuortaneenkatu 7, 00520 Hki 

 

Kouluttajat:       Tom Väisänen, ft, lymfaterapian opettaja

                           Kathrin Jung, Dr.med., Földi-klinikka, Hinterzarten, Saksa

 

Opetuskieli:       Teoria ja käytännön harjoitukset – suomi, lääketieteelliset luennot – saksa, josta

                            tulkkaus ja PowerPoint-esitys monisteineen suomeksi.

 

Kurssin hinta:     2890€ (sisältää oppi- ja sidosmateriaalin sekä alv:n)

 

Lisätietoja: Tom Väisänen  050 – 3494 345, tom.vaisanen@pp.inet.fi

                                                                              www.lymfaterapiakoulutus.fi